Сви делови објекта пројектују се тако да  све њихове деформације буду искључиво у оквиру еластичних деформација. Уколико се неки део објекта нађе ван тог оквира, односно уколико се деформише пластично,то може изазвати и катастрофалне последице по људе који  се у њему налазе.

Пластичност је својство материјала да трајно промени облик под дејством сила.

Жилавост је својство материјала да мења облик под дејством сила а да при том не прсне.

Скице испитивања (а- затезање,  b-притисак, с-савијање,  d-увијање)